Det viktiga är hur du mår, inte vad det heter Panik- attack!
  • Baskunskap
  • Förstå

Att vara ensam

KOM IHÅG:

Det går att bryta ensamheten.

4-ever alone?

De allra flesta upplever ensamhet ibland eller ofta. Ofrivillig ensamhet, alltså ensamhet som man inte har valt själv, kan leda till nedstämdhet och ångest. Ensamhet är subjektivt. Det betyder att man kan känna sig ensam även om man har många runt sig.

Att känna sig ensam kan göra ont.

Varför är ensamhet jobbigt?

Anledningen till att vi människor ofta mår dåligt av ensamhet är resultatet av en evolutionär överlevnadsinstinkt. Våra kroppar har utvecklat starka mekanismer för att söka gemenskap och undvika ensamhet. Tryggheten i att tillhöra en grupp har inneburit en stor fördel genom historien.

Loading...

Några sätt att bryta ensamhet

  1. Kolla efter ställen där du kan träffa andra
  2. Pröva t.ex. föreningar, sporter eller chattforum
  3. Öva på att hälsa, småprata och ha ögonkontakt
  4. Ge dig själv tid att bygga relationer
  5. Våga ge någon ditt förtroende (t.ex. berätta om saker som är viktiga för dig)
  6. Om det är någon du saknar, våga ta kontakt igen

Kom ihåg: Det gör inget om det är stelt och svårt i början. Heja dig!

Loading...

Vissa väljer ensamhet

Det är skillnad på att känna sig ensam och välja att vara för sig själv. En del mår bra av ensamhet ibland och tycker att det är återhämtande med egentid. Men långvarig ofrivillig ensamhet innebär en stress som på sikt kan vara skadlig för hälsan. Bland annat ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Läs mer om ensamhet:

Det viktiga är hur du mår, inte vad det heter Panik- attack!