Varför mår alla så olika? Oro – inte kul
  • Baskunskap
  • Förstå

Låt känslorna komma och gå

Känn efter:

Det kan vara läskigt, men det är inte farligt.

Lyssna på dina känslor

Att acceptera dina känslor och tankar kan göra det lättare att hantera dem. Det handlar om att tillåta sig själv känna det man känner i stunden. Även jobbiga, smärtsamma eller obehagliga känslor. Det kan vara läskigt att lyssna på sina känslor, men det är inte farligt och man behöver inte göra som de säger. Att acceptera dina känslor kan faktiskt hjälpa dig att varva ner, må bättre och ibland även att hitta en lösning.

Det är okej att känna det du känner.

Tryck inte undan jobbiga känslor

Motsatsen till att acceptera sina känslor är att trycka undan dem. Till exempel genom att du distraherar dig med någon aktivitet i hopp om att tankarna ska försvinna. I stunden kan det kännas som det enklaste, men det är inte sunt att trycka undan jobbiga känslor under lång tid. På sikt kan det innebära att känslorna kommer oftare och tar massor av tid och energi.

Loading...

Mot acceptans and beyond

Ett bra första steg mot acceptans kan vara att försöka sätta ord på det som händer. Till exempel: ”Jag är ledsen och det känns som att jag är tung i hela kroppen.” Ett annat alternativ är att fråga dig själv varför du mår som du gör. ”Kanske är det för att jag blev illa bemött igår”.  En del bekymmer kan ha en lösning, andra kan vara såna som vi behöver lära oss att leva med.


Andningsövning

Loading...

Kom ihåg om känslor:

  1. Känslor kan aldrig skada oss, hur starka och jobbiga de än är.
    Det är vad vi gör när vi får vissa känslor som kan skada.
  2. Känslor kan hjälpa oss att fatta beslut, men de har inte alltid rätt.
  3. Man kan ha många känslor samtidigt, som ledsen och glad. Det är inte konstigt.
  4. Det är bra att erkänna vilka känslor du har, men du behöver inte lyda dem eller stanna i dem länge.

Testa mindfulness:

1177 – Mindfulness

Varför mår alla så olika? Oro – inte kul