Glöm inte att äta Tankar om självmord
  • Baskunskap
  • Hantera

Ibland behövs det vård

Det finns vård

för dig som mår dåligt.

Varför vården?

Det är alltid bra att berätta för någon när livet skaver, men ibland räcker inte ett samtal. Då kan vården vara en väg att gå. Vården är inte bara till för personer med fysiska skador och sjukdomar. När du känner att du behöver hjälp med känslor eller beteenden kan du söka dig till vården.

Det finns flera vägar att gå när du mår dåligt.”

Var kan jag få hjälp?

Det är bra att börja hos kuratorn på skolan eller din lokala vårdcentral. Ibland kan besöket bokas online och ske via videosamtal. Om du är under 18 år kan du vända dig till barn- och ungdomspsykiatrin, bup. Men på en del bup-mottagningar vill de att du har pratat med vårdcentralen först. Du kan ringa 1177 för att få veta var närmaste mottagningar finns och hur du bokar tid där.

När behöver jag hjälp?

Om du har mått väldigt dåligt i mer än två veckor eller har svårt att klara av din vardag kan du behöva professionellt stöd. Du kan till exempel söka vård för långa eller återkommande perioder av sömnsvårigheter, ångest, stress, panikattacker eller depression.

Loading...

När det blir akut

Precis som om någon råkat ut för en olycka kan det psykiska läget bli akut. Om du har allvarliga tankar på att skada dig eller ta ditt liv så ska du direkt ringa eller åka till en psykiatrisk akutmottagning – eller ringa 112. Om du inte klarar av det själv så be någon att hjälpa dig.

Hitta vård:

Fler tips på stöd här:

Glöm inte att äta Tankar om självmord