Ta hand om dig själv Rollen som lyssnare
 • Baskunskap
 • Stötta

När det blir akut

Viktigt:

Ibland behöver professionen ingripa.

När ett samtal inte räcker

Ett samtal räcker långt, men ibland behöver vården eller någon vuxen ingripa. Till exempel om du misstänker att personen du pratar med skadar sig själv eller har tankar eller planer på att ta sitt liv. Självmordstankar behöver inte betyda att personen faktiskt planerar ett självmord, men det är ändå viktigt att personen får stöd.

Det är inte farligt att fråga om någon har självmordstankar

Snabba insatser kan rädda liv

Den som har allvarliga självskadebeteenden, självmordstankar eller konkreta självmordsplaner måste genast söka vård på en psykiatrisk akutmottagning. Ring 112 om du upplever att situationen är akut. Lämna inte personen ensam utan var med personen tills annan hjälp finns på plats.

Varningstecken på självmordstankar

Var uppmärksam på om personen som du pratar med:

 1. …har starka känslor av meningslöshet och hopplöshet
 2. …drar sig undan från familjen, kompisar och saker som hen brukar tycka är roligt
 3. …får plötsliga och ovanliga vredesutbrott
 4. …har stark ångest
 5. …ändrar sin sinnesstämning väldigt dramatiskt. Till exempel blir plötsligt lyckligare och lugnare
 6. …pratar om självmord och döden
 7. …är ointresserad av saker den brukar bry sig om
 8. …plötsligt besöker eller ringer till viktiga personer i sitt liv
 9. …ger bort saker som är viktiga för denne
 10. …förändrar eller ökar sin alkohol- eller droganvändning

OBS! Ibland saknas varningstecken innan ett självmord, och varningstecknen behöver förstås inte betyda att personen kommer att begå självmord.

Förändrat beteende?

Om någon som har mått dåligt länge plötsligt verkar må mycket bättre är det viktigt att vara lite extra vaksam. Självklart kan det vara så att den tuffa perioden har vänt, men när någon som har haft starka självmordstankar länge plötsligt blir gladare kan det vara ett tecken på att personen bestämt sig för att ta sitt liv. Agera därför alltid om du blir misstänksam.

Våga fråga

Om du är orolig ska du alltid fråga. Det är inte faktiskt inte farligt att prata om självmord. Det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Tvärtom kan ett sånt samtal förebygga självmord och rädda liv. Här är några tips på vad du kan tänka på när du lyssnar.

Mer info om självmordstankar:

Ta hand om dig själv Rollen som lyssnare