När det blir akut Tid och plats för samtal
 • Baskunskap
 • Stötta

Rollen som lyssnare

Sätt gränser

Den som lyssnar ska inte bära för mycket.

Lyssnarens roll

Lyssnarens största funktion är att finnas där som stöd och lyssna – inte att agera psykolog, expert eller rådgivare. Du som lyssnar har inte ansvaret att lösa den andra personens problem. Fokusera på att bara finnas där, visa att du bryr dig och lyssna på vad den andra personen har att säga. Det är ofta det enda du behöver göra för att vara ett bra stöd.

Lyssnaren är till för att lyssna!

Öva på att lyssna

Att lyssna är något man blir bättre på om man övar. Det kan låta självklart, men det är det inte. Testa att ha ett samtal när du bara ställer öppna frågor (frågor man inte kan svara “ja” eller “nej” på) och låter den du pratar med prata till punkt. Och testa vad som händer i pauserna om du hejdar impulsen att börja prata.

Loading...

Bli en bättre lyssnare

 1. Håll ögonkontakt
 2. Avbryt inte
 3. Avstå från att ge råd
 4. Ha tålamod
 5. Var närvarande (fokusera enbart på den som pratar)
 6. Fyll inte i tystnader (stå ut när det blir tyst!)
 7. Bekräfta det du hör (“det låter tufft” etc.)
 8. Ställ öppna frågor (frågor man inte bara kan svara ja eller nej på)
 9. Ge bekräftande signaler genom att t.ex. nicka eller humma

Hemlisar

Hemligheter kan vara spännande, men också jobbiga att hantera. Om du känner att en hemlighet är för tung att bära behöver du tala om det. Det är viktigt och ibland livsavgörande att du inte lovar att hålla saker innebär fara hemliga. Till exempel om person inte vill leva längre eller skadar sig själv. Det är bra och modigt att din kompis har berättat, men hen kommer också att behöva annan hjälp. Då är det bäst om du går rakt på sak: ”Jag tror att du behöver hjälp från vården eller någon vuxen, och jag kan hjälpa dig”.

Sätt gränser

Det förväntas inte att du ska pausa upp ditt liv för någon annans skull.
Om du själv börjar må dåligt eller bli stressad, eller inte har orken eller tiden, behöver du säga till. Det är svårt, men viktigt. Det du kan göra då är att uppmuntra personen att berätta för någon annan hur den mår.

 

När det blir akut Tid och plats för samtal